mql4
استخراج اطلاعات از CPanel و همچنین انتقال وب سایت موجود به دامین جدید
#mql4
#expert
درباره پروژه
تمامی کد های php و همچنین دیتابیس باید از دامین قدیم هبه دامین جدید منتقل شود، به گونه ایی که همه چیز در دامین جدید به درستی کار کند.
قیمت
1200000 تومان
فایل ها
Designer Image
اصلاح فرایند تریلینگ استاپ در ربات موجود
قیمت : 450000
Designer Image
استخراج اطلاعات از CPanel و همچنین انتقال وب سایت موجود به دامین جدید
قیمت : 1200000
Designer Image
طراحی اندیکاتور مبتنی بر ATR
قیمت : 1125000
Designer Image
EA based on my own mt4 indicator
قیمت : 1050000