mql5
طراحی اندیکاتور مبتنی بر ATR
#mql5
#indicator
درباره پروژه
این اندیکاتور هر روز یک بار در ساعت مشخصی کار می کند در ساعت 10:00 در این زمان به بازه زمانی 09:30 تا 10:00 نگاه میکند و حداکثر ATR را در این بازه اندازه گیری میکند سپس سه سطح را بصورت خطوط افقز روی چارت ترسیم می کند این سه سطح عبارتند از : High Level : Range High + Highest ATR + Multiplier Low Level : Range Low - Highest ATR - Multiplier Middle Level در ادامه زمانی که قیمت موفق به شکستن سطح بالایی می شود، سیگنال خرید ارسال می شود و در همین زمان خط بعدی بالای خط High با فاصله مشخص ترسیم می شود. فاصله مشخص دوباره Highest ATR + Multiplier است. در این پروژه همچنین در ساعت 10 زمانی که سطوح ترسیم می شوند باید فیبو بین سطح بالایی و سطح پایینی ترسیم شود.
قیمت
1125000 تومان
فایل ها
Designer Image
اصلاح فرایند تریلینگ استاپ در ربات موجود
قیمت : 450000
Designer Image
استخراج اطلاعات از CPanel و همچنین انتقال وب سایت موجود به دامین جدید
قیمت : 1200000
Designer Image
طراحی اندیکاتور مبتنی بر ATR
قیمت : 1125000
Designer Image
EA based on my own mt4 indicator
قیمت : 1050000