mql4
Conversion to mql4 indicator
#mql4
#indicator
درباره پروژه
ساخت اندیکاتور برای متا 4 که می تواند رنج رو بر مبنای بیشینه یا کمینه X کندل قبل ترسیم کند . نحوه محاسبه محدوده رنج تابع ورودی هایی از جمله نوع (مبتنی بر های high/low یا مبتنی بر close) یا کمینه و بیشینه تعداد کندل (طول رنج را مشخص می کند) این اندیکاتور باید نقط شکست ...خروج قیمت از محدوده رنج از بالا یا پایین را با فلش خرید و فروش نمایش دهد و مقدار را در بافر 0 و 1 برای بای و سل ذخیره کند.
قیمت
1050000 تومان
فایل ها
Designer Image
اصلاح فرایند تریلینگ استاپ در ربات موجود
قیمت : 450000
Designer Image
استخراج اطلاعات از CPanel و همچنین انتقال وب سایت موجود به دامین جدید
قیمت : 1200000
Designer Image
طراحی اندیکاتور مبتنی بر ATR
قیمت : 1125000
Designer Image
EA based on my own mt4 indicator
قیمت : 1050000