mql5
EA Based on inverted hammer
#mql5
#expert
درباره پروژه
اکسپرتی برای متا تریدی 5 بنویسید که بر اساس یک الگوی قیمت به شرح و شرایط زیر معامله خرید و فروش باز کند و در هنگام یافتن سیگنال الرت ارسال کند و در مرحله بعد بتوانید فیلتر مبتنی بر حمایت و مقاومت به ان اضافه کنیم تا سیگنال های بای فقط زمانی باز شوند که در محدوده حمایتی هستند و سیگنال های سل زمانی باز شوند که در محدوده مقاومتی هستند.
قیمت
1000000 تومان
فایل ها
Designer Image
اصلاح فرایند تریلینگ استاپ در ربات موجود
قیمت : 450000
Designer Image
استخراج اطلاعات از CPanel و همچنین انتقال وب سایت موجود به دامین جدید
قیمت : 1200000
Designer Image
طراحی اندیکاتور مبتنی بر ATR
قیمت : 1125000
Designer Image
EA based on my own mt4 indicator
قیمت : 1050000