mql4
Ichimoku EA
#mql4
#expert
درباره پروژه
باید اکسپرتی مبتنی براندیکاتورها و شرایط مورد نظر اقدام به خرید یا فروش کند ، باز کردن معامله فروش با شرایط زیر خواهد بود و بدیهی است که برای معامله خرید برعکس این شرایط باید صادق باش.شرایط فروش : اندیکاتور PSAR باید در حالت فروش قرار بگیرد، و دو نقطه بالای کندل داشته باشد. در همین زمان باید اندیکاتور Heiken Ashi برای دو کندل قبل Lower Low بسازد...به این معنی که کمینه کندل قبل باید کمتر از کمینه دو کندل قبل باشد. اگر این شرایط بر قرار باشد ، باید اخرین فرکتال چک شود... این فرکتال باید فرکتال سل باشد (بالای کندل). شرط نهایی این است که کندل اخر باید زیر باند وسط بولینگر باشد.
قیمت
1050000 تومان
فایل ها
Designer Image
اصلاح فرایند تریلینگ استاپ در ربات موجود
قیمت : 450000
Designer Image
استخراج اطلاعات از CPanel و همچنین انتقال وب سایت موجود به دامین جدید
قیمت : 1200000
Designer Image
طراحی اندیکاتور مبتنی بر ATR
قیمت : 1125000
Designer Image
EA based on my own mt4 indicator
قیمت : 1050000